Osoby bezdomne mogą w Rzeszowie liczyć na pomoc i schronienie w ośrodkach:

 

Mężczyźni:

 1. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta - można skorzystać z całodobowego utrzymania, jadłodajni, łaźni.
  Adres: 35-006 Rzeszów, ul. Styki 21, telefon: 178521571
 2. Hostel "Boży Dar" dla bezdomnych mężczyzn. (Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta) - całodobowe utrzymanie, jadłodajnia, łaźnia.
  Adres: 35-502 Rzeszów, ul. Krakowska 64c, telefon: 178521571

Kobiety:

 1. Schronisko dla bezdomnych kobiet - schronienie, wyżywienie, nocleg, odzież i środki higieny.
  Adres: 36-047 Racławówka 132, telefon: 178623091

 

Przydatne numery telefonów:

 1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - telefon: 987
 2. Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa - telefon: 178754426, 178754425
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzeszów ul. Jagiellońska 26 - telefon w godzinach pracy: 178535753, 178533927
 4. Policja - telefon: 997
 5. Straż Miejska - telefon: 986
 6. Pogotowie Ratunkowe - telefon: 999
 7. Straż Pożarna - telefon: 998
 8. Europejski Numer Alarmowy - telefon: 112