Właściwe oznaczenie budynku numerem porządkowym to nie tylko prawny obowiązek. Brak widocznego numeru budynku utrudnia dotarcie pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej, od których oczekujemy szybkiej pomocy. Tymczasem służby te będą tracić cenny czas w poszukiwaniu docelowego adresu. Właściwe oznakowanie budynku pomaga też firmom kurierskim odnaleźć adresata przesyłki, a przecież wielu z nas korzysta z takich usług.

 

Zadbaj więc, aby Twój dom można było szybko odnaleźć, zarówno w dzień jak i w nocy.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne określa: termin, miejsce umieszczenia i odpowiednią treść tabliczki z numerem.

 

Niedopełnienie obowiązku oznaczenia nieruchomości jest karalne.

 

Podstawa prawna:
  • Kodeks Wykroczeń
    Art. 64. §1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
    §2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.