Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oznaczone są znakami drogowymi pionowymi:

 

  • D-18 „parking” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,
  • D-18b „parking zadaszony” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
  • D-18a „parking - miejsce zastrzeżone” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

Znak D-18 z tabliczką T-29 Znak D-18a z tabliczką T-29 Znak D-18b z tabliczką T-29

 i / lub znakami drogowymi poziomymi:

  • P-18 „stanowisko postojowe” z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego
  • P-20 „koperta” z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego

Znak P-18 wraz ze znakiem P-24 Znak P-20 wraz ze znakiem P-24

 

Jeżeli posiadasz uprawnienia do korzystania z takich miejsc, nie zapominaj o umieszczaniu karty parkingowej za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie.


Parkowanie na tak oznakowanych miejscach parkingowych bez wymaganych uprawnień jest zabronione i karane!

 

Odpowiedzialność karna:

 
lp. Parkowanie bez uprawnień na miejscach oznaczonych znakami: (wyciąg z taryfikatora) wysokość mandatu punkty karne
1 D-18 „parking" lub D-18a „parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b „parking zadaszony", z umieszczoną pod zna­kiem tabliczką T-29 500 zł 5

2

D-18 lub D-18a lub D-18b, z umieszczoną pod zna­kiem tabliczką T-29, i jednocześnie posługiwanie się kartą parkingową nie mając do tego uprawnień 800 zł 5

3

P-18 „stanowisko postojowe" wraz z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepeł­nosprawnej" umieszczone samodzielnie bez znaku pionowe­go, albo P-20 „koperta" wraz z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" umieszczone samodzielnie bez znaku pionowe­go 500 zł 5

4

P-18 „stanowisko postojowe" wraz z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepeł­nosprawnej" umieszczone samodzielnie bez znaku pionowe­go, albo P-20 „koperta" wraz z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" umieszczone samodzielnie bez znaku pionowe­go i dodatkowo posługiwanie się kartą parkingową nie mając do tego uprawnień 800 zł 5


Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, straż miejska może usunąć pojazd nieoznakowany kartą parkingową i pozostawiony w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób z niepełnosprawnością.
Wówczas właściciel pojazdu zostanie obciążony dodatkowo kosztami usunięcia i przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym. W przypadku samochodu osobowego o masie do 3,5 tony jest to kwota 440 złotych za usunięcie i 35 złotych za każdą kolejną dobę przechowywania pojazdu.
Zanim strażnik wyda dyspozycję usunięcia pojazdu, sprawdza dokładnie czy w samochodzie na pewno nie ma widocznie umieszczonej karty parkingowej.

 

Podstawa prawna: