Dbając o estetykę Rzeszowa strażnicy zwracają uwagę na pojawiające się na ścianach budynków i na innych obiektach graffiti. Napisy i rysunki często wulgarnej treści szpecą i szkodzą wizerunkowi Miasta, dlatego Straż Miejska podejmuje działania zmierzające do niezwłocznego ich usunięcia.

Za wygląd obiektu odpowiedzialny jest właściciel lub zarządca i to na nich spoczywa obowiązek usunięcia graffiti pomimo, że nie oni je namalowali.

 

Podstawa prawna:
  • Kodeks Wykroczeń
    Art. 63a §1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Ukarana może zostać osoba złapana „na gorącym uczynku”, bądź której można udowodnić, że namalowała napis lub rysunek. Karą może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub sporządzenie wniosku o ukaranie do sądu, który może zasądzić grzywnę również w wyższej kwocie.