Często na latarniach i drzewach zauważyć można ulotki dotyczące sprzedaży, zagubienia, wynajmu, usługi.
Takie umieszczanie plakatów i ulotek na słupach oświetleniowych, drzewach, znakach drogowych i w innych miejscach do tego nieprzeznaczonych jest  zabronione.

 

Podstawa prawna:
  • Kodeks Wykroczeń
    Art. 63a §1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Osoba, która umieściła ulotki, plakaty itp. może zostać ukarana mandatem karnym w wysokości do 500 zł lub może zostać sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu, gdzie zasądzona kwota grzywny może okazać się wyższa.