Z ulic i innych terenów miejskich Rzeszowa martwe zwierzęta dzikie i domowe zabierane są przez służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie.
Zauważone martwe zwierzę zgłoś do Straży Miejskiej - zawiadomimy niezwłocznie te służby.

Martwe zwierzęta domowe (pies, kot itp.) właściciel zobowiązany jest usunąć na własny koszt. Zadanie usunięcia zwłok zwierzęcia można zlecić odpłatnie MPGK Rzeszów, można też skorzystać z usług specjalnych cmentarzy prowadzonych dla zwierząt.

 

Podstawa prawna: