Ze Strażą Miejską w Rzeszowie można korespondować poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej: ePUAP - "Pismo ogólne do podmiotu publicznego."

Alternatywnie można skorzystać z portalu Ministerstwa Cyfryzacji: obywatel.gov.pl - "Wyślij pismo ogólne"

 

Nazwa w portalu: Straż Miejska w Rzeszowie

Identyfikator: smrzeszow


Akceptowalne formaty załączników do korespondencji to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, TXT, BMP, JPG, PNG, PDF.