Akt nadania sztandaru Straży Miejskiej w Rzeszowie.

W dniu 2 września 2011 roku podczas obchodów 20-lecia Straży Miejskiej w Rzeszowie, Prezydent Miasta Tadeusz Ferenc i Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec wręczyli Komendantowi poświęcony przez Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego sztandar. Sztandar Straży Miejskiej w Rzeszowie został ufundowany przez Urząd Miasta Rzeszowa.

 

Treść Aktu:


"AKT NADANIA SZTANDARU STRAŻY MIEJSKIEJ. UROCZYSTYM AKTEM Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2011 R. STRAŻY MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ZOSTAJE NADANY SZTANDAR, JAKO SYMBOL NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI I WIERNOŚCI TRADYCJI ORAZ JAKO NIEPRZEMIJAJĄCE ZOBOWIĄZANIE DO GODNEGO PEŁNIENIA SŁUŻBY WOBEC MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW ORAZ WOBEC OJCZYZNY I CAŁEGO NARODU

W ROKU JUBILEUSZU 20-LECIA ISTNIENIA STRAŻY MIEJSKIEJ, Z SERDECZNYMI GRATULACJAMI ORAZ WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI I UZNANIA ZA DOTYCHCZASOWĄ SŁUŻBĘ PAŃ I PANÓW STRAŻNIKÓW

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI SUKCESÓW I PEŁNI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, NALEŻNEGO SZACUNKU ZE STRONY SPOŁECZEŃSTWA ORAZ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM

RZESZÓW, 2 WRZEŚNIA 2011 ROKU.
Podpisali: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA - TADEUSZ FERENC
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA RZESZOWA - ANDRZEJ DEC"


Awers i rewers sztandaru Straży Miejskiej w Rzeszowie:

Rewers Sztandaru Straży Miejskiej w Rzeszowie Awers Sztandaru Straży Miejskiej w Rzeszowie