Straż Miejska w Rzeszowie
 35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1
 tel. 986 (alarmowy), 178754670
 komenda@sm.erzeszow.pl
Adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
Telefon: 17 875 46 70
email ogólny: komenda@sm.erzeszow.pl
email Kadry: kadry@sm.erzeszow.pl
Faks: 17 863 60 75, SMS głosowy: 17 863 71 81

Do zadań straży należy w szczególności:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

Nowe miejca i ulice

- ulica Wołyńska (osiedle Przybyszówka)
- Rondo im. Rozstrzelanych 1 czerwca 1943 r. (osiedle Staroniwa)
- Rondo im. gen. Meriana C. Coopera (osiedle Miłocin)