KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, Straż Miejska w Rzeszowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. 
Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w siedzibie Straży.

Jednocześnie informujemy, że terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych.
Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w Straży Miejskiej przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach.